Netdating for ældre Haderslev

klasse – Skolen ved Kløften, Haderslev Kommune Jørn Hansen, Haderslev Ungdomsskole, Haderslev Kommune Jesper Stockmarr, Erhvervs- og Borgerservice, Haderslev Kommune Lotte Nielsen, Erhvervs- og Borgerservice, Haderslev Kommune Per Eilif Månson, Haderslev Bibliotekerne, Haderslev Kommune Mads Pedersen´, UU Haderslev, Haderslev Kommune Morten Oldrup, Børn og Kulturservice, Haderslev Kommune Søren Bækgaard Nielsen (sekretær), Sekretariat og Udvikling, Haderslev Kommune Kontakt til uddannelsesrådet Søren Bækgaard Nielsen (sekretær)Tlf.: 74 34 10 33E-mail: [email protected]ødefrekvensen er 4 gange årligt.

Link til kommissorium for uddannelsesrådet: Kommissorium Seniorrådet skal sikre ældre indflydelse på den service, kommunen yder på ældreområdet.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du sende en mail til Visitationen via din digitale postkasse på Det samarbejdende råd beskæftiger sig med strategier for mange forskellige typer af indsatser, for at personer kan opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Integrationsrådet i Haderslev Kommune er - efter indstilling fra Integrationsrådet - blevet nedlagt. single plattform kostenlos  Den endelig beslutning om nedlæggelsen blev truffet af byrådet den [email protected]: Hans Egon Lorenzen, formand Allegade 43, 6500 Vojens Tlf.: 74 54 26 06E-mail: [email protected] Børsen Mattson, næstformand Ved Postgården 3, 1 th., 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 43 45 / 20 78 13 85E-mail: [email protected] Kaj Grodt-Andersen Søvang 17, Marstrup, 6100 Haderslev Tlf.: 74 57 56 70 / 20 70 56 70E- mail: [email protected] Augustinussen Enghavevej 18, 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 22 69 / 21 24 39 50E-mail:[email protected]ørge Skov Andersen Tværvej 5, 6500 Vojens Tlf.: 20 28 04 70E-mail: [email protected] Peter Rasmussen Gyvelvej 34, 6500 Vojens Tlf.: 74 54 32 71 / 23 95 32 71E-mail:[email protected] Christiansen Fjelstrup Nørrevej 92, 6100 Haderslev Tlf.: 40 34 01 59E-mail: [email protected] Damgaard Christensen Hejrevej 13, 6500 Vojens Tlf.: 74 54 21 90E-mail: [email protected] Vollstedt Rolighedsvej 2, 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 30 93 / 20 40 60 02E-mail: [email protected] Jensen Nyvej 11, 6510 Gram Tlf.:74 82 15 81 / 30 30 24 01E-mail: [email protected] Hansen Fuglehaven 386500 Vojens Tlf.: 25 76 95 65E-mail. Klik her for at finde Handicappolitikken Kontakt til Handicaprådet: Rikke Nordborg, sekretær for rådet Sekretariat og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf.: 74 34 05 04E-mail:[email protected]: Thorsten Lücke, Spastikerforeningen, formand Kragedalsvej 19 6500 Vojens E-mail: [email protected] Hedegaard, næstformand Nørregade 24B, [email protected] Jepsen Halkvej 118, 6100 Haderslev Tlf.: 30 26 38 52 / 74 57 11 54E- mail: [email protected] SkøttØsterled 10, 6510 Gram Tlf.: 74 82 19 48 / 29 40 49 76E- mail:[email protected]ådets forretningsorden 2014 - 2017Seniorrådets vedtægter 2014 - 2017Seniorrådets årsberetning 2016Handicaprådet skal sikre, at de handicappede har indflydelse på den service, kommunen yder på handicapområdet. 6100 Haderslev E-mail: [email protected] Holmberg, byrådsmedlem Vestergade 22 B6500 Vojens E-mail: [email protected] Freytag Hansen, byrådsmedlem Fjordagerring 326100 Haderslev E-mail: [email protected] Larsen, byrådsmedlem Lyøvej 63 6100 Haderslev E-mail: [email protected] Gajda, Diabetesforeningen Tjørnevænget 11 6541 Bevtoft E-mail: [email protected] Hee, Hjerneskadeforeningen Lænkebjerg 63 6100 Haderslev E-mail: [email protected] Kalum Jensen, Dansk Handicapforbund Birkeparken 6 6500 Vojens E-mail: Udpeget af Seniorrådet blandt beboere og pårørende på plejecentre: Ingeborg Guldbrandt Hans Julius Hansen Udpeget af Handicaprådet blandt beboere og pårørende på bosteder/bofællesskaber: Ingrid Jørgensen Kirsten Bræraa Diætist: Caroline Kiilerich Rådet for Socialt Udsatte skal skabe opmærksomhed omkring løsninger af udsattes problemer.

Netdating for ældre Haderslev

Hvis du er ældre, har du mulighed for at deltage i aktiviteter på et af Haderslev Kommunes aktivitetscentre.Du kan blive visiteret til ophold på et dagcenter, hvis du har et væsentligt fysisk, psykisk eller socialt behov.Opgaver: Folkeoplysningsudvalget er sammensat af fire medlemmer, der er udpeget blandt byrådets medlemmer, samt syv medlemmer, der er valgt af de frivillige foreninger, der er godkendt under folkeoplysningsområdet.Udvalget træffer afgørelser om at afgrænse foreningerne inden for de to hovedområder: Udvalget træffer endvidere afgørelse om, hvorvidt den enkelte forenings virksomhed er tilskudsberettiget.Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode: Gunnar Asmussen, formand Ejgil Foged Flemming Pedersen Benny Kristensen Politidirektøren (Politiassessor Poul Fischer)Keld Pedersen (3 F)Allan Dam Didriksen (Horesta)Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse heraf og bestyrergodkendelser med videre, indgives for restaurationsvirksomheder beliggende i Haderslev Kommune til Syd- og Sønderjyllands Politi, afdeling Sønderborg. Forretningsorden: Her kan du læse forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget 2014-2017.

Vedtægter Her kan du læse Folkeoplysningsudvalgets vedtægter.Seniorrådet skal høres i alle spørgsmål, der har betydning for ældre borgere.Seniorrådets adresse og kontortid: Seniorrådet Gåskærgade 26, st. 10.00-11.30Tlf.: 74 34 28 07 i kontortiden Rikke Nordborg Sekretariat og Udvikling Gåskærgade 266100 Haderslev Tlf.: 74 34 05 04E-mail.Alle pensionister og efterlønsmodtagere, der har lyst til socialt samvær og aktiviteter under vejledning af frivillige hjælpere, kan deltage.Det er et åbent tilbud, der ikke kræver visitering.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *